Naar activiteitenkalender
Molenwaard Vrijwilligersbank

Werving nieuwe leden Molenlanden Gehandicaptenplatform Zedje

 OPROEP…   voor alle mensen met een beperking

            en voor diegenen die zich betrokken voelen

            in de nieuwe gemeente  Molenlanden

 

Nog maar enkele maanden en de nieuwe gemeente Molenlanden is een feit.

Het gemeentebestuur van onze toekomstige gemeente heeft de plicht, mede in het kader van het VN verdrag, ook mensen met een beperking en hun directe omgeving actief te betrekken bij het gehandicaptenbeleid van de gemeente.

De stichting gehandicaptenplatform Zedje, statutair gevestigd te Noordeloos, zet zich al 25 jaar in om de belangen van onze gehandicapte medemens zo goed mogelijk te behartigen. Hiertoe worden met de beleidsmedewerkers en bestuurders van de gemeente al sinds lange tijd in een vroeg stadium de beleidsregels en knelpunten besproken. En is er regelmatig overleg met de gemeentebestuurders. Het bestuur van Zedje wil dat dit ook in de nieuwe gemeente Molenlanden blijft bestaan. Ook op regionaal en provinciaal niveau vertegenwoordigt Zedje de mensen met een beperking, denk hierbij onder andere aan het reizigersoverleg Drechtsteden (RODAV) en de klankbordgroep van de MolenHopper.

Punten die steeds aan de orde komen zijn onder andere:

 

Om bovenstaande te blijven doen in onze nieuwe gemeente hebben we meer vrijwilligers nodig.

Daarom deze oproep:

Bent u het ontbrekende puzzelstukje.. ?                   

Voelt u zich hierbij betrokken?

Kom ons helpen!

Iedere hulp in welke vorm dan ook is erg welkom.

Twijfel niet maar neem vrijblijvend contact met onze voorzitter op, hij vertelt u meer.

Goof van Rijswijk                                                                               

0184-652234 of gvanrijswijk9@gmail.com