Naar activiteitenkalender
Molenwaard Vrijwilligersbank

Mentor / Belangenbehartiger

Stichting Mentorschap (regio Zuid Holland Zuid) is op zoek naar vrijwilligers die kunnen optreden als mentor /  belangenbehartiger voor mensen die niet of onvoldoende in staat zijn om zelfstandig de eigen zorg- en welzijnsbelangen te overzien en te behartigen. De Stichting wordt benoemd door de kantonrechter en de mentor krijgt als taak over de persoonlijke zorg- en welzijnsbelangen te waken en de client te ondersteunen om weloverwogen keuzes en beslissingen te nemen op het gebied van de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De mentor kan een cliënt bijstaan en vertegenwoordigen in gesprekken met bijvoorbeeld zorgverleners, artsen en instanties. Daarnaast is de mentor een belangrijk bezoek- en vertrouwenspersoon voor de cliënt.

kijk ook op: www.stichtingmentorschap.nl


 
Locatie: Regio Molenwaard
Aantal uur: minimaal 8 contacturen per maand

Contactgegevens: m.denouden@stichtingmentorschap.nl; Tel 06 21220006