Naar activiteitenkalender
Molenwaard Vrijwilligersbank

Belangenbehartiger (mentor)

Stichting Mentorschap (regio Zuid Holland Zuid) is op zoek naar vrijwilligers die kunnen optreden als belangenbehartiger (mentor) voor mensen die niet of onvoldoende in staat zijn om zelfstandig de eigen zorg- en welzijnsbelangen te overzien en te behartigen. De mentor wordt benoemd door de kantonrechter en krijgt de taak over de persoonlijke zorg- en welzijnsbelangen te waken en te ondersteunen om weloverwogen keuzes en beslissingen te nemen op het gebied van de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De mentor kan een cliënt bijstaan en vertegenwoordigen in gesprekken met bijvoorbeeld zorgverleners, artsen en instanties. Daarnaast is de mentor een belangrijk bezoek- en vertrouwenspersoon voor de cliënt.


 
Locatie: Regio Molenwaard
Aantal uur: minimaal 8 contacturen per maand

Contactgegevens: m.denouden@stichtingmentorschap.nl; Tel 06 21220006